Święty Bartłomiej (Natanael): patron parafii

Św. Bartłomiej w Biblii

Święty Bartłomiej, znany także jako Natanael, jest jednym z Dwunastu Apostołów, których Jezus powołał, by głosili Ewangelię. Chociaż Biblii nie zawiera wiele odniesień bezpośrednio do św. Bartłomieja, to jednak kilka miejsc w Nowym Testamencie pozwala nam zbliżyć się do tej postaci i lepiej zrozumieć jego rolę oraz znaczenie w historii chrześcijaństwa.

 1. Spotkanie z Jezusem – Najbardziej znaczący opis Bartłomieja pochodzi z Ewangelii św. Jana (1,45-51). Filip, który właśnie spotkał Jezusa, znajduje Natanaela i mówi mu: „Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu”. Natanael w pierwszym odruchu wyraził pewien sceptycyzm, mówiąc: “Czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego?”. Jednak kiedy zbliża się do Jezusa, ten mówi o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Ten moment spotkania Jezusa z Bartłomiejem ukazuje jego szczerość i prawość charakteru.
 2. Lista Apostołów – W Ewangeliach św. Mateusza (10,3), św. Marka (3,18) i św. Łukasza (6,14) Bartłomiej jest wymieniany wśród Dwunastu Apostołów. Ciekawostką jest, że w tych listach nie pojawia się Natanael, co sugeruje, że obie te nazwy mogą dotyczyć tej samej osoby.
 3. Misja Apostołów – Chociaż konkretne czyny św. Bartłomieja nie są opisane szczegółowo w Ewangeliach, wiemy, że jako jeden z Dwunastu uczestniczył w misji głoszenia Ewangelii, uzdrawiania chorych i wypędzania złych duchów, do której Jezus powołał swoich uczniów.

Wspomnienie św. Bartłomieja jest okazją do refleksji nad jego wiarą, otwartością na słowo Boże i gotowością do śledzenia Jezusa, nawet w obliczu niewiadomego. Jako patron naszej parafii, niech będzie dla nas przykładem głębokiego zaufania i oddania Chrystusowi.

Znaczenie imienia Bartłomiej

Imię Bartłomiej pochodzi z języka hebrajskiego i jest złożeniem dwóch słów: “Bar” oznaczającego “syn” oraz “Tolmai”, które jest imieniem lub też może oznaczać “oracz”. W związku z tym imię Bartłomiej można tłumaczyć jako “syn Tolmaia” lub “syn oracza”.

W kulturze biblijnej, znaczenie imienia często odzwierciedlało charakter, pochodzenie lub przeznaczenie osoby. Choć trudno jest jednoznacznie określić, dlaczego Bartłomiej został tak nazwany, istnieje kilka hipotez. Jedna z nich sugeruje, że mógł on pochodzić z rodziny rolników, co jest związane z tłumaczeniem “syn oracza”. Inna hipoteza wskazuje na to, że mógł być synem człowieka o imieniu Tolmai.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że Bartłomiej jest często utożsamiany z Natanaelem z Ewangelii św. Jana. Jeśli te dwie postaci są tą samą osobą, wówczas “Bartłomiej” mógłby być używany jako formalne lub rodowe imię, podczas gdy “Natanael” jako bardziej osobiste.

Niezależnie od dokładnego znaczenia, imię Bartłomiej przetrwało wieki i jest nadal używane w wielu kulturach na całym świecie, będąc symbolem wiary, oddania i misji apostolskiej jednego z najbliższych uczniów Jezusa.

Kogo patronem jest Święty Bartłomiej?

Święty Bartłomiej, jako jeden z Dwunastu Apostołów, cieszy się wielkim szacunkiem w tradycji chrześcijańskiej. Jego wizerunek, legenda i duchowa dziedzictwo uczyniły go patronem wielu grup ludzi, zawodów oraz miejsc na świecie.

 1. Zawody i osoby:
  • Skórzanych rzemieślników: Ze względu na męczeńską śmierć św. Bartłomieja, który, według tradycji, został obdarty ze skóry, stał się on patronem ludzi pracujących ze skórą, w tym garbarzy, szewców i introligatorów.
  • Kupców: W niektórych tradycjach, św. Bartłomiej jest również uważany za patrona kupców.
  • Rolników: W związku z potencjalnym tłumaczeniem jego imienia jako “syn oracza”, Bartłomiej może być także postrzegany jako orędownik rolników.
 2. Miejsca:
  • Wiele kościołów i katedr na całym świecie nosi wezwanie św. Bartłomieja. Jego patronat rozciąga się na liczne parafie, szpitale i inne instytucje.
  • Jest on również patronem miast i miejscowości, w tym Frankfurtu nad Menem w Niemczech.
 3. Choroby i dolegliwości:
  • Jako święty uzdrawiający, Bartłomiej jest często wzywany w przypadku chorób nerwowych oraz dolegliwości skóry.
 4. Misjonarze: Ze względu na jego rolę jako jednego z apostół, który głosił Ewangelię, św. Bartłomiej jest również uważany za patrona misjonarzy.

Jego patronat i wstawiennictwo są źródłem pocieszenia dla wielu wierzących. Postać św. Bartłomieja przypomina o odwadze, wierności i nieustającej wierze w Jezusa, nawet w obliczu największych przeciwności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *